Speak with an expert

Have questions about our products? Get in touch with one of our industry experts.

Contact Us  

Speak with an expert

Have questions about our products? Get in touch with one of our industry experts.

Contact Us  
Metaal & Staal - 5 min read

Alles wat je moet weten over PFAS-coatings

Wat zijn PFAS precies? Is een PFAS-coating op onze beschermende kleding echt nodig? En zijn er alternatieven voor PFAS? Dit zijn allemaal vragen die we soms van onze klanten krijgen. Vandaag willen wij samen met jou op transparante wijze deze vragen beantwoorden.

Geperfluoreerde stoffen (algemeen bekend als PFAS) worden vaak gebruikt voor onze beschermende doeken die in heel Europa worden verkocht, specifiek voor gebruik in beschermende kleding die bescherming moet bieden tegen spatten van chemische stoffen (EN ISO 13034). Tegelijkertijd zijn dit soort coatings ook waterafstotend. Daarom kom je deze vaak in combinatie tegen. De vraag is of het gebruik van PFAS echt nodig is? PFAS worden volgens de REACH-verordening namelijk als potentieel schadelijk gezien, maar het gebruik van deze stoffen als coating voor textiel is nog steeds toegestaan.

Voordat we bekijken of je al dan niet een PFAS-coating nodig hebt op de kleding van jouw team, gaan we dieper in op de redenen voor het gebruik van deze coatings op kleding door kort in te gaan op de geschiedenis van de sector voor beschermende doeksoorten.

Terugblik op ontwikkelingen in de sector

Als we terugkijken in de geschiedenis, zien we een groeiende trend onder doekfabrikanten om op concurrerende wijze steeds eigenschappen aan hun beschermende doeksoorten toe te voegen die ervoor zorgen dat dragers beschermd zijn tegen meerdere risico's – tegenwoordig bekend als ‘multirisk’ of ‘multinorm’. Dit begon al in de jaren zestig toen er voor het eerst vlam- en hittewerende vezels werden gemaakt.

Als gevolg van technologische en industriële ontwikkelingen lopen werknemers in de industrie vandaag de dag meer risico's dan ooit tevoren. Naast bescherming tegen hitte en vlammen, moeten ze ook worden beschermd tegen vlambogen en opspattend vloeibaar metaal bij laswerkzaamheden. Verder hebben ze behoefte aan antistatische hogezichtbaarheidskleding die waterafstotend is voor buitenwerkzaamheden en is bescherming tegen spatten van chemische stoffen de norm geworden. Zo kwam multinorm kleding tot stand die vandaag een standaard is geworden. Multinorm maakt het leven makkelijker, omdat veel bedrijven zo een ‘one-size-fits-all’ oplossing voor hun beschermende kleding kunnen kiezen, zelfs als werknemers slechts aan een deel van deze risico's worden blootgesteld.

De behoefte aan multinorm heroverwegen?

Maar is al deze bescherming echt nodig? Is dit niet eerder een belemmering dan een voordeel? Het antwoord is niet zo duidelijk als we zouden willen, maar is eerder: “Dat hangt ervan af.”

Multi-norm

Dat komt doordat elke sector of elk type werk een andere mate van bescherming vereist met betrekking tot beschermende kleding. Hoewel het misschien gemakkelijk is om één kledingstuk te kiezen dat alle werknemers tegen verschillende risico's beschermt, is het ook zo dat je op die manier een ‘over-engineered’ oplossing hebt, omdat werknemers niet tegen al die risico's hoeven te worden beschermd. Multinorm is dus misschien de meest kosteneffectieve en gemakkelijkste oplossing, maar het zou er ook toe kunnen leiden dat bepaalde doeken worden gekozen die minder comfortabel zijn omdat ze tegen meerdere risico's moeten beschermen. Daarnaast kan er zelfs sprake zijn van een ‘under-engineered’ oplossing – een oplossing die gewoon niet de optimale bescherming biedt voor specifieke toepassingen, zoals bescherming tegen vloeibare metalen.

Wanneer je dus voor elk soort werk de meest comfortabele en best mogelijke beschermende kleding zoekt (en ook de meest kosteneffectieve), is multinorm misschien niet de beste oplossing. En als het specifiek om PFAS-coatings gaat, kun je je afvragen of werknemers echt bescherming tegen spatten van chemische stoffen nodig hebben. Deze vorm van bescherming is eerder nodig in de chemische industrie en enkele andere sectoren waar werknemers aan chemicaliën kunnen worden blootgesteld, maar in veel gevallen bestaat dit risico niet. Waarom zou je dan toch een PFAS-coating willen, vooral omdat deze coating bij elke wasbeurt opnieuw moet worden aangebracht door de industriële wasserij?

PFAS-coating en waterafstotend vermogen? Wat is de link?

Bescherming tegen spatten van chemische stoffen betekent automatisch dat er een combinatie is van standaard chemische bescherming en waterafstotend vermogen. En juist voor deze combinatie zijn PFAS vereist voor goede prestaties en bescherming. Daar komt bij dat het gewoon nog niet mogelijk is om zonder PFAS kleding te maken die goed bestand is tegen spatten van chemische stoffen. Dat gezegd hebbende, als je geen bescherming tegen spatten van chemische stoffen nodig hebt, heb je ook geen PFAS nodig. Zo simpel is het. Natuurlijk kun je nog steeds behoefte hebben aan waterafstotend vermogen en daarvoor zijn verschillende oplossingen beschikbaar – door een coating te gebruiken (met of zonder PFAS) of door doeken te lamineren waardoor de kleding volledig waterdicht wordt. Er zijn dus duidelijk verschillende mogelijkheden en het begint allemaal met te weten welk type bescherming je nodig hebt voor het specifieke werk dat je doet.

Wat zegt de EU over PFAS?

EU REACH, de Europese regelgevende instantie voor chemische stoffen, heeft PFAS toegevoegd aan de lijst van beperkingen voor 2021. De textielindustrie is hiervan echter vrijgesteld, aangezien PFAS nog steeds nodig zijn als stoffen die in textiel worden gebruikt voor bescherming tegen spatten van chemische stoffen conform EN ISO 13034. Kortom, we mogen binnen Europa PFAS gebruiken op beschermende doeken (zie punt 3.b op de website van REACH onder ‘Requirements and Exemptions’).

En wat zegt de VS over PFAS?

Bescherming tegen spatten van chemische stoffen is in de VS niet verplicht voor beschermende kleding voor brandweerlieden in het bijzonder. Brandweerlieden in de VS hebben alleen waterafstotende kleding nodig. Daarom hebben onze Amerikaanse collega's van TenCate Protective Fabrics een speciale FreeFAS™-coating voor hulpverlenerskleding geïntroduceerd als antwoord op de groeiende behoefte aan PFAS-vrije beschermende kleding. Deze duurzame kleding zet een trend in de sector omdat deze geen PFAS bevat maar toch waterafstotend is.

Wat zijn de gezondheidsrisico's van PFAS?

Het is bekend dat PFAS alomtegenwoordig zijn in ons milieu – meer dan elke andere door de mens vervaardigde stof. Ze worden ook wel ‘eeuwige chemicaliën’ genoemd, omdat ze gewoon niet worden afgebroken. Zelfs als morgen alle productie van PFAS zou worden stopgezet, zouden deze stoffen nog generaties lang in ons milieu aanwezig blijven.

Anderzijds hebben we in de textielindustrie normen vastgesteld om ervoor te zorgen dat mensen die beschermende kleding dragen, worden beschermd tegen elke mogelijke blootstelling aan de chemicaliën. De belangrijkste norm voor beschermende doeksoorten die dit garandeert is Oekotex 100. Alle beschermende doeksoorten die in Europa worden gebruikt, zijn Oekotex 100-gecertificeerd en overschrijden als zodanig niet de grenswaarden voor PFAS die in coatings worden gebruikt. Wil je meer weten over de toxiciteit van PFAS, lees dan dit artikel van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Jouw mate van bescherming beoordelen

Uiteindelijk willen we er bij TenCate Protective Fabrics voor zorgen dat je niet alleen de beste bescherming voor je team krijgt, maar ook de bescherming die op grond van de risico's het meest noodzakelijk is.

Ons advies: wees kritisch bij het kiezen van je kleding en begrijp de risico's en wat deze betekenen voor je team. Dit begint met een correcte risicobeoordeling. Daarna kun je bekijken welke oplossing het beste past bij jouw behoeften.

Ontdek meer over hoe je een risicobeoordeling uitvoert in 7 eenvoudige stappen, of nog beter, download onze NIEUWE Proclaud®-gids over dit onderwerp. Wil je direct iemand spreken? Laat onze experts een correcte risicoaudit uitvoeren.

proclaud-transparant

Ontdek Proclaud®, de protective clothing audit

Ervaar je het selectieproces van beschermende kleding als stressvol? Ontvang onafhankelijk advies en selecteer de meest geschikte doeksoorten die écht aan jouw eisen voldoen:

ONTDEK PROCLAUD