Speak with an expert

Have questions about our products? Get in touch with one of our industry experts.

Contact Us  

Speak with an expert

Have questions about our products? Get in touch with one of our industry experts.

Contact Us  
Brandweer - 5 min read - 09 februari 2021

Kanker vormt een serieus gevaar voor brandweerlieden

Onlangs kreeg ik de kans om de Multidisciplinary International Conference on Cancer in the Fire Services bij te wonen, die online plaatsvond op 4 februari: World Cancer Day; Het evenement werd prachtig georganiseerd door CFBT Poland. Ik ga geen samenvatting geven van wat er werd gezegd of gepresenteerd, simpelweg omdat ik geen verslaggever ben. Ik vertel liever wat ik heb ontdekt en hoe ik me voelde door dit evenement en het initiatief dat ertoe leidde: ontroerd, geschokt, gesterkt.

De cijfers achter de risico's van kanker

Laten we eens kijken naar de huidige cijfers met betrekking tot kanker onder brandweerlieden. Volgens een onderzoek van NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) uit 2013 hebben brandweerlieden een 9% hoger risico om de diagnose kanker te krijgen. Het risico om aan kanker te sterven is voor brandweerlieden 14% hoger dan voor de algemene bevolking.

Sommige korpsen zien zelfs nog hogere percentages onder werknemers:

  • Kanker was tussen 2002 en 2014 de oorzaak van 67% van de sterfgevallen bij de brandweer van Boston.
  • Tussen 2008 en 2010 werd bij 32% van de brandweerlieden van het Miami-Dade Fire Rescue brandweerkorps een vorm van kanker gediagnosticeerd of behandeld; van de werknemers die sinds 1952 zijn overleden, stierf 35% aan kanker en 10% aan een hartstilstand.
  • Volgens gegevens van de International Association of Fire Fighters is 61% van de sterfgevallen bij de beroepsbrandweer sinds 2002 het gevolg van beroepsgebonden kanker. Alleen al in 2016 werd 70% toegeschreven aan kanker.

Het is dus overduidelijk dat kanker een groot probleem is voor de brandweer.

Zelfs met bovenstaand bewijs erkennen veel Europese autoriteiten de link tussen kanker en het brandweervak niet; terwijl zij deze link bijvoorbeeld wel erkennen voor kappers die vaak in aanraking komen met haarlak en andere chemicaliën.

6 trends in firefighting suits [NL]

Blijf op de hoogte van de nieuwste trends voor brandweerpakken

Het risico van schadelijke stoffen voor brandweerlieden is slechts een van de trends voor brandweerpakken. Lees meer over dit onderwerp en vijf andere trends in ons trendrapport:

TRENDRAPPORT DOWNLOADEN

De verborgen risico's achter het werk van deze helden

Het is mooi om te zien dat brandweerlieden luisteren naar wat een paar jaar geleden begon als een gerucht en binnen hun netwerk doen wat ze kunnen om een eensgezinde boodschap uit te dragen: dit beroep is gevaarlijk. Er bestaan veel meer verborgen risico's dan de voor de hand liggende gevaren waarmee ze te maken hebben telkens wanneer ze worden opgeroepen.

DSCF9790-1

Brandweerlieden worden blootgesteld aan zware omstandigheden die zowel op lichamelijk als geestelijk vlak hun tol eisen. Het is van cruciaal belang dat zij fit en gezond blijven, aangezien dit hun leven kan redden. Ook is het essentieel dat zij hun moreel en motivatie hoog houden, want dit is net zo belangrijk bij het overwinnen van obstakels in hun werk en privéleven. Ik was blij te zien dat de conferentie ook inging op het mentale aspect van het brandweervak, aangezien uit de cijfers blijkt dat depressie en psychologische stress een grote impact hebben op hun loopbaan en leven.

Voorkomen van vervuiling van het brandweerpak en pbm is meer dan een must

Ik was vooral geschokt te horen dat brandweerlieden voornamelijk worden blootgesteld aan gevaarlijke VOS (vluchtige organische stoffen) in hun eigen voertuig of in de ruimte in de kazerne waar deze stoffen worden opgeslagen, en niet bij het blussen van branden. We weten allemaal dat motoruitlaten gevaarlijk en vervuilend zijn, maar nu is er dus nog een ander negatief gevolg bekend: het gevaar dat ze vormen voor brandweerlieden.

Blootstelling aan roet, rook, vuil en deeltjes was al in 1775 een aandachtspunt op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk, toen Percival Poot, een Britse chirurg, een direct verband legde tussen het beroep schoorsteenveger en kanker onder de jonge mannen die in die tijd dit werk deden. Als gevolg daarvan werden enkele maatregelen genomen om dit risico te verminderen en werden verschillende kledingprotocollen en -procedures ingevoerd. Dit waren de begindagen van PBM. Zijn bevindingen en conclusies hebben in hoge mate bijgedragen aan de ontwikkeling van de geneeskunde en de preventieve maatregelen waarvan wij nu nog profiteren.

PBM zijn van cruciaal belang om brandweerlieden te beschermen tegen vuur en hitte, maar het is net zo belangrijk dat kleding schoon en veilig wordt gehouden, zodat de gebruikers niet besmet raken wanneer ze hun uniform dragen. Dit kwam al eens aan bod in een recente blog die je kunt lezen voor meer informatie over dit onderwerp.

Enkele belangrijke basisregels:

  • Gebruik je uitrukpak alleen als je de kazerne verlaat voor een oproep. Trek je pak uit zodra de brand is geblust en doe het in de container die je korps hiervoor heeft voorzien. Verplaats je niet door de kazerne in je uitrukpak of salopette, want hierdoor worden er ook deeltjes verspreid.
  • Was je pak niet thuis. Laat het wassen over aan de professionals en zorg ervoor dat de pakken alleen worden gewassen in een machine die uitsluitend voor dit doel wordt gebruikt.
  • Was je kazerne-uitrusting of sportkleding niet in de machine die wordt gebruikt voor het wassen van de uitrukpakken, omdat deze dan besmet raken.
  • Focus je niet alleen op het uitrukpak – helmen, laarzen, handschoenen en ademluchttoestellen dienen ook grondig te worden gereinigd en onderhouden om vuil te verwijderen en vereisen dezelfde zorg als het pak.

PFAS-vrije oplossingen zijn (nog) niet het beste antwoord

Niemand heeft het juiste antwoord, maar we zien vaak een tweedeling als het gaat om PFAS-vrije coating. Deze heeft de voorkeur bij textiel, blusschuim, etc., maar het is onmogelijk deze te verstrekken wanneer we de risico's beoordelen voor brandweerlieden en de norm die bescherming tegen chemicaliën vereist. Sommige partijen beweren dat zij nieuwe oplossingen hebben die PFAS-vrij zijn en ook bescherming bieden tegen chemicaliën, maar de realiteit is dat deze niet op grote schaal verkrijgbaar zijn. Voor nu zijn ze of nog in ontwikkeling of ze presteren ondermaats.

Geavanceerde wastechnologieën voor het ontsmetten van pakken

Tegenwoordig zijn er specialisten die innovatieve wastechnologieën aanbieden voor het reinigen van brandweeruitrusting. Deze technologieën zijn in korte tijd sterk ontwikkeld en de specialisten zijn er ook in geslaagd hun prijs en aanbod te verbeteren voor meer korpsen in verschillende regio's. Het is goed dat zij het bewustzijn vergroten onder brandweerkorpsen en hen leren wat het verschil is tussen wassen en ontsmetten.

DSCF0077-1

Ik ben blij te zien dat brandweerkorpsen het belang van deze investering beginnen in te zien en hun werknemers correct trainen in de best practices om dit risico te minimaliseren en hen veilig te houden.

Meer steun voor brandweerlieden en hun familieleden

Ik vind het geweldig dat sommige landen brandweerkorpsen steunen door een compensatiefonds op te richten voor brandweerlieden met kanker en hun familieleden. Hoewel dit nog maar het begin is, zijn er korpsen die deze steun bieden in Canada, Australië en de VS (Californië), en Nieuw-Zeeland zal snel volgen. Dit is slechts een klein deel van de wereld, maar ik hoop echt dat nog veel meer korpsen en autoriteiten spoedig zullen volgen.

De cijfers zijn indrukwekkend en mogen niet worden genegeerd: kanker kan worden veroorzaakt door wat we eten, drinken, inademen of roken, maar ook door onze omgeving. Dit omvat ook de vele kankerverwekkende stoffen die worden aangetroffen bij branden en in de kazerne.

Samen meer bewustzijn creëren

Zolang brandweerlieden branden blijven bestrijden, worden ze blootgesteld aan risico's en gevaren. Gelukkig leidt het bewustzijn dat wordt gecreëerd door de inspanningen van entiteiten en organisaties als CFBT.PL, FBU, IARC, IAFT, etc. in samenwerking met de hele sector – doekfabrikanten, kledingfabrikanten, wasmachinefabrikanten, wasmiddelproducenten, wasserijen en brandweervakbonden – tot meer kennis en een scherpere risicobeperking.

De gecombineerde inspanningen van al deze verschillende spelers zullen hopelijk resulteren in een verbetering van hun omstandigheden en lagere cijfers met betrekking tot kanker. Misschien is het blussen van branden met robots of drones dé oplossing voor dit probleem? Maar dat is weer een heel ander verhaal, voor een andere keer….

 

(Video: recording of the Multidisciplinary International Conference on Cancer in the Fire Services)

6 trends in firefighting suits [NL]

Blijf op de hoogte van de nieuwste trends voor brandweerpakken

Het risico van schadelijke stoffen voor brandweerlieden is slechts een van de trends voor brandweerpakken. Lees meer over dit onderwerp en vijf andere trends in ons trendrapport:

TRENDRAPPORT DOWNLOADEN

TOPICS: Brandweer