Speak with an expert

Have questions about our products? Get in touch with one of our industry experts.

Contact Us  

Speak with an expert

Have questions about our products? Get in touch with one of our industry experts.

Contact Us  
Ons bedrijf - 4 min read - 20 mei 2020

Voorbereiden op de nieuwe realiteit: 5 vragen die de versoepelde COVID-19-maatregelen oproepen

In de afgelopen weken hebben regeringen in heel Europa plannen gepresenteerd om de COVID-19-maatregelen langzaam te versoepelen, waarbij bepaalde activiteiten in mei voorzichtig worden hervat. Terwijl veel industrieën blij zijn met dit geweldige nieuws, kijken we bij TenCate Protective Fabrics ook met een pragmatische blik naar de overige langetermijnmaatregelen die onze manier van leven en werken zullen blijven beïnvloeden.

Als we verder kijken dan de huidige crisis en ons afvragen wat de volgende stap is, komen we tot de conclusie dat er geen snelle oplossing is. We naderen een nieuwe realiteit, waarin ons werk andere vormen zal aannemen dan we gewend zijn, een realiteit waarin transparantie volgens ons essentieel is. Terwijl we proberen een idee te krijgen van hoe werken er voor ons zal uitzien wanneer de COVID-19-maatregelen worden versoepeld, roept dit enkele interessante vragen op. Door deze vragen met jou te delen, nodigen we je uit om samen met ons het traject uit te stippelen dat voor ons ligt.

1. Hoe blijven we trouw aan onze waarden?

Aan het begin van de pandemie hebben we de werkwijze van onze hele organisatie op een snelle en creatieve manier aangepast om te voldoen aan de nieuwe COVID-19-protocollen, waarbij we ervoor zorgden dat onze bedrijfswaarden de basis vormden voor deze veranderingen. Op 28 april, de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, stonden we stil bij onze voortdurende inzet voor een veilige werkomgeving voor al onze werknemers. Op grotere schaal zetten we ons in voor een snelle distributie van beschermende werkkleding onder degenen die het virus aan de frontlinie bestrijden, ongeacht de locatie of markt.

Dankzij de snelle aanpassingen die we al vroeg hebben doorgevoerd, konden we onze productie voortzetten. Degenen die thuiswerken zijn meer gefocust en we zien zelfs waardevollere interacties met elkaar door de toewijding die nodig is om op afstand samen te werken. Nu de maatregelen worden versoepeld en meer van ons weer aan het werk kunnen gaan, zijn we benieuwd hoe de vereiste 1,5 meter afstand de dagelijkse werkzaamheden van TenCate Protective Fabrics zal beïnvloeden.

2. Hoe houden we contact met onze eindgebruikers?

Bij TenCate Protective Fabrics hechten we veel waarde aan de behoeften van onze eindgebruikers. Zij zijn altijd ons uitgangspunt en wij geloven dat zij ook de sleutel zijn tot ons succes. In de afgelopen maanden is het op zijn zachtst gezegd een uitdaging geweest om contact te houden met eindgebruikers.

We hebben gekeken naar nieuwe manieren om onderzoek te doen onder eindgebruikers, net als vele anderen in de PBM-waardeketen. Maar met nieuwe technologie ontstaan er ook nieuwe overwegingen. Neem bijvoorbeeld de nieuwe ontwikkelingen waarmee kledingfabrikanten virtueel maten kunnen opnemen. Hoewel het digitaal opnemen van maten een briljante oplossing is voor de beperkingen door COVID-19, moet deze werkwijze goed worden beveiligd om voldoende privacy te bieden.

3. Hoe helpen we onze klanten om zelf onze producten te voelen en zien?

TenCate Protective Fabrics heeft expertise opgebouwd over de volledige waardeketen voor beschermende werkkleding, maar we maken uiteindelijk fysieke producten. Veel industrieën hebben sinds het begin van de pandemie hun verkoop online verplaatst, maar voor ons brengt dit beperkingen met zich mee; geen enkele virtuele ervaring kan tippen aan het fysiek aanraken en zien van het doek. Het is essentieel om kleuren te kiezen bij daglicht en te voelen hoe het doek beweegt in je handen.

Natuurlijk kunnen we doekstalen naar klanten sturen via de post, maar dit is toch niet helemaal hetzelfde als bij hen zijn terwijl ze onze producten bekijken. Want dat is nou net het punt: wij hebben nooit geloofd in harde verkoop. Verkoop is voor ons heel ervaringsgericht. Daarom zijn we momenteel op zoek naar creatieve manieren om nieuwe klanten de persoonlijk afgestemde ervaring te bieden die onze bestaande klanten zo waarderen.

4. Hoe passen we onze manier van innoveren aan?

Het is verleidelijk om te zeggen dat TenCate Protective Fabrics geluk heeft gehad, maar dat zou een onvolledige inschatting zijn van de toekomst die voor ons ligt. Het klopt dat de grote computergestuurde machines die de ruggengraat vormen van onze productie niet veel mensen nodig hebben om ze draaiende te houden. Maar terwijl we de productie van ons bestaande portfolio konden voortzetten, was het een uitdaging om ontwikkelingsprojecten voort te zetten in het hoge tempo dat we gewend zijn.

Een van onze kernwaarden is innoveren voor de toekomst. We werken met een continue herhalingscyclus om onze producten te verbeteren, maar om te herhalen moeten we contact houden met onze eindgebruikers en nauw met elkaar samenwerken. De ontwikkelingsfase omvat doorgaans uitgebreid overleg met eindgebruikers, waaronder draagproefsessies en gesprekken die ons helpen te begrijpen hoe we onze producten kunnen aanpassen aan hun behoeften. Onderzoek onder eindgebruikers werkt anders in de nieuwe realiteit. De afstandsmaatregel beperkt de manier waarop onze technici kunnen samenwerken aan fysieke prototypes. Innovatie is nog steeds een integraal onderdeel van onze nieuwe realiteit, alleen doen we dit nu op andere manieren.

5. Hoe houden we rekening met alle veranderingen?

Zelfs nu de maatregelen worden versoepeld, is het duidelijk dat de wereldwijde economie nog enige tijd de gevolgen zal ondervinden van de crisis. Dus in plaats van verder te gaan met strategieën die niet meer relevant zijn, kiezen we ervoor om terug te gaan naar de tekentafel en opnieuw te beginnen. Door flexibel te blijven en buiten de gebaande paden te denken, is een snelle ommezwaai mogelijk wanneer de rust is wedergekeerd.

Met zoveel industrieën die door de COVID-19-maatregelen aan het wankelen zijn gebracht, is het begrijpelijk dat sommigen ervoor kiezen om terug te gaan naar de basis. Nu bedrijven hun uitgaven beperken tot wat strikt noodzakelijk is, zijn investeringen in innovaties op dit moment misschien niet hun eerste prioriteit. Toch mag gezondheid en veiligheid op het werk nooit worden vergeten, en daarom zet TenCate Protective Fabrics zich in om haar kennis te delen met iedereen die kan profiteren van onze expertise op het gebied van beschermende doeksoorten.

Samen naar een nieuwe realiteit

Terwijl we de impact van de pandemie op onze teams, onze eindgebruikers en onze partners blijven voelen, zijn we ons ervan bewust dat er in de nabije toekomst geen sprake zal zijn van teruggaan naar normaal. We kunnen niet gewoon een mondkapje opzetten en doorgaan alsof er niets is gebeurd. Onze nieuwe realiteit zal er anders uitzien dan we gewend zijn. Gelukkig zijn we ervan overtuigd dat de maanden van creatieve probleemoplossing die achter ons liggen ons goed van pas zullen komen.

We weten dat de versoepeling van de COVID-19-maatregelen alle aspecten van ons werk zal beïnvloeden, maar we beschikken nog lang niet over alle oplossingen. In plaats daarvan moeten we ons samen blijven buigen over lastige vraagstukken, zodat we elkaar kunnen helpen om innovatieve manieren voor groei te vinden terwijl onze wereld deze crisis langzaam te boven komt.

 

TOPICS: Ons bedrijf