Speak with an expert

Have questions about our products? Get in touch with one of our industry experts.

Contact Us  

Speak with an expert

Have questions about our products? Get in touch with one of our industry experts.

Contact Us  
Beschermende kleding - 2 min read - 11 mei 2020

We doen het samen, Europa: het creëren van een grenzeloze PBM-waardeketen

Laten we er even bij stilstaan dat op dit moment organisaties over de hele wereld onvermoeibaar werken aan het vergroten van hun productiecapaciteit en het organiseren van hun toeleveringsketens om de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) op de markt te waarborgen. We zien hartverwarmende initiatieven waarbij landen letterlijk de grens over gaan om ic-bedden, logistieke faciliteiten en zelfs medisch personeel te leveren aan degenen die er het meeste behoefte aan hebben.

Helaas zien we ook gevallen waarbij landen zich afsluiten van de wereld en de export van COVID-19-tests of mondkapjes naar andere markten beperken om zichzelf eerst te beschermen. De European Safety Federation (ESF) heeft haar bezorgdheid geuit over de distributie van PBM's tijdens de COVID-19-crisis. Op 3 april heeft de ESF een officiële waarschuwing afgegeven over marktrestricties en handelsbelemmeringen die van invloed zijn op de PBM-sector, waarmee de ernst van het probleem wordt benadrukt. 

Bij TenCate Protective Fabrics vinden we het tijd om op regionaal niveau te denken en te handelen en zo een grenzeloze Europese waardeketen te creëren; een keten die een gelijke verdeling van PBM's in heel Europa mogelijk maakt, zodat degenen in vitale sectoren aan het werk kunnen blijven.

Hoewel we oorspronkelijk een Nederlands bedrijf zijn, met fabrieken die doeksoorten voor beschermende werkkleding produceren in Nederland en de VS, beslaan onze belangrijkste markten veel verschillende industrieën over de hele wereld. Dit was voor ons altijd al, maar nu meer dan ooit, een van onze sterke punten. Door onze wereldwijde benadering zijn we gewend om over de grens te kijken. Wij vinden dat we onszelf nu niet moeten zien als een Nederlands bedrijf maar als een mondiaal bedrijf. We vragen andere bedrijven die een waardevolle schakel vormen in de Europese PBM-waardeketen om zich bij deze mindset aan te sluiten. 

"We moeten onszelf niet zien als een Nederlands bedrijf maar als een mondiaal bedrijf."

Onze beste innovaties komen altijd tot stand met de eindgebruiker in gedachten. Daarom doet TenCate Protective Fabrics er alles aan om de productie van werkkleding voor medisch personeel en andere vitale beroepen op te voeren. Uit solidariteit willen we bovendien onze kennis delen met iedereen die kan profiteren van onze expertise op het gebied van beschermende doeksoorten of van onze grenzeloze aanpak ten behoeve van de eindgebruiker. 

We beseffen dat de gezondheid en veiligheid van velen afhangt van de volledige Europese waardeketen voor beschermende werkkleding en we leggen ons erop toe om de PBM-industrie zo transparant mogelijk te houden. Wij zijn van mening dat dit het moment is om de handen ineen te slaan en de kracht van de Europese Unie te benutten. Door onze krachten te bundelen, kunnen we een Europese waardeketen voor PBM's creëren met een ongehinderde export en een snelle distributie daar waar het nodig is, ongeacht het land of de markt en ongeacht de locatie van de productiefaciliteiten. 

"Door onze krachten te bundelen, kunnen we een Europese waardeketen creëren met een snelle distributie van beschermende werkkleding daar waar het nodig is, ongeacht het land of de markt." 

TenCate Protective Fabrics zet zich nu meer in dan ooit om al onze markten te voorzien van onze producten. We zijn evenzeer toegewijd aan het bevorderen van een snelle ommezwaai in onze industrie door middel van samenwerking en het delen van onze kennis. Als we allemaal de behoeften van onze buurlanden meenemen in onze zienswijze, kunnen we elkaar over de grens helpen, snel handelen en direct waarde toevoegen aan de frontlinie.

TOPICS: Beschermende kleding