Speak with an expert

Have questions about our products? Get in touch with one of our industry experts.

Contact Us  

Speak with an expert

Have questions about our products? Get in touch with one of our industry experts.

Contact Us  
Metaal & Staal - 2 min read - 05 juli 2019

Wat betekent EN ISO 11612 nou echt voor beschermende kleding?

Normen voor beschermende kleding worden opgesteld om werknemers zoveel mogelijk te beschermen tegen gevaren. De EN ISO 11612 is bijvoorbeeld opgesteld ter bescherming van personen die worden blootgesteld aan hitte en vlammen. Heb je je wel eens afgevraagd in hoeverre deze norm je beschermt tegen deze risico's? Weet je hoe theorie (norm) en praktijk met elkaar samenhangen? Dit zijn verschillen waar je meer over wilt weten als je verantwoordelijk bent voor de veiligheidscultuur op jouw werkplek. Laten we eerst eens in de theorie duiken...

Doekvereisten volgens EN ISO 11612

Om aan de EN ISO 11612-norm te voldoen, moet het beschermende doek ten minste twee tests doorstaan: de A-test en ten minste één van de B-, C-, D- of E-tests. Per test worden de prestaties van het doek getest op:

Test A vlamspreiding
Test B convectiehitte
Test C stralingshitte
Test D/E vloeibaar metaal
Test F contacthitte

De testresultaten worden ingedeeld in 'prestatieniveaus'. Prestatieniveau 1 geeft bijvoorbeeld aan dat het doek de minimale bescherming biedt om de test te doorstaan. Als je verantwoordelijk bent voor de beschermende kleding van jouw bedrijf, is het raadzaam om niet alleen te kijken of een doek een test heeft doorstaan, maar ook in welke mate.

Het is belangrijk dat je de verschillende prestatieniveaus begrijpt, omdat ze verband houden met de impact van het risico. Zo vertellen de drie prestatieniveaus in de E-test je iets over de bescherming bij verschillende hoeveelheden vloeibaar ijzer: E1 staat voor 60 tot <120 gram vloeibaar ijzer en E3 voor >200 gram. Afhankelijk van het risiconiveau van je werkomgeving moet je het juiste prestatieniveau kiezen.

De echte uitdaging ligt dus in het vertalen van labresultaten naar het echte leven... We helpen je hierbij met enkele praktische inzichten.

De praktijk van de ISO 11612-norm

De mate van bescherming van je werknemers wordt niet alleen bepaald door de normen. Er zijn veel meer elementen die van invloed kunnen zijn op het veiligheidsniveau. Hieronder noemen we een aantal belangrijke inzichten om rekening mee te houden:

  • De situatie van je werknemer kan verschillen van de laboratoriumstandaard
    De omstandigheden die tijdens de test worden toegepast, zijn nooit één op één vergelijkbaar met je werkplek. Zo wordt de F-index voor contacthitte getest bij een temperatuur van 250°C, maar is dit altijd in overeenstemming met de werkelijke temperaturen in jouw werkomgeving?

  • Jouw werkomgeving is anders
    Andere risico's in je werkomgeving moeten in aanmerking worden genomen, omdat ze het risiconiveau voor jouw werknemers kunnen beïnvloeden. Mogelijk moet je ervoor zorgen dat jouw beschermende kleding voldoet aan andere normen om de veiligheid van jouw werknemers te waarborgen.

  • Boven- en onderkleding
    Weet je wat voor soort boven- of onderkleding je werknemers dragen in combinatie met hun beschermende kleding? Weet jij, of weten je werknemers, wat er kan gebeuren als iemand een katoenen of 100% synthetisch overhemd onder zijn of haar beschermende kleding draagt?

Conclusie: het hangt sterk af van jouw specifieke behoeften

De EN ISO 11612 is een goed uitgangspunt om ervoor te zorgen dat je beschermende kleding voldoet aan de basisvereisten met betrekking tot het risico op hitte en vlammen. Maar de dagelijkse praktijk van je werkomgeving is van invloed op het veiligheidsniveau van je werknemers. Vraag altijd naar de gedetailleerde testresultaten, zodat je inzicht krijgt in de wijze waarop de prestatieniveaus zijn afgestemd op jouw praktijksituatie. Worden je werknemers voldoende beschermd of kun je meer doen om je veiligheidscultuur te verbeteren?

Vind je het moeilijk om de testresultaten te begrijpen? Heb je hulp nodig bij het bepalen van de extra risico's die je werkplek met zich meebrengt? Vraag in dat geval advies aan een expert op het gebied van beschermende kleding. Maak hier een afspraak met een van onze adviseurs voor een objectief advies op maat.

FR Fabrics Guide [NL]

Download de FR-Doek Gids

In deze complete en uitgebreide gids voor FR-doeksoorten ontdek je alle relevante aspecten van beschermende kleding en kom je te weten waar je prioriteit aan moet geven tijdens jouw selectieproces:

DOWNLOAD GIDS

TOPICS: Metaal & Staal , Normen , Beschermende kleding