Speak with an expert

Have questions about our products? Get in touch with one of our industry experts.

Contact Us  

Speak with an expert

Have questions about our products? Get in touch with one of our industry experts.

Contact Us  
Normen - 3 min read - 28 oktober 2019

Heb je ooit een hse-risicobeoordeling uitgevoerd?

Als HSE-professional (Health, Safety & Environment) is het jouw verantwoordelijkheid om de veiligheid van je werknemers te waarborgen in hun dagelijkse werkzaamheden. Uiteraard wil je dat ze zich veilig en zelfverzekerd voelen. Daarnaast heeft je bedrijf regels en voorschriften met betrekking tot de bescherming van je werknemers die moeten worden nageleefd. Als het gaat om de veiligheid van je werknemers zijn er veel aspecten in een werkomgeving waarmee je rekening moet houden, zoals regels voor het bedienen van machines en veiligheidsborden bij looppaden. Beschermende kleding hoort hier ook bij! In deze blog leggen we uit wat een HSE-risicobeoordeling is, waar je richtlijnen kunt vinden om mogelijke risico's in je werkomgeving te onderzoeken en hoe je dit helpt in je zoektocht naar de juiste beschermende kleding voor je werknemers.

Allereerst: denk aan collectieve beschermingssystemen

De basis van een veilige werkomgeving is een goed collectief beschermingssysteem. Collectieve beschermingssystemen bestaan bijvoorbeeld uit geautomatiseerde machine-systeemoplossingen of veiligheidsborden die je instrueren om uit potentieel gevaarlijke gebieden te blijven. Deze standaardoplossingen elimineren allerlei gevaarlijke situaties waar werknemers in hun dagelijkse werk mee te maken kunnen krijgen. In sommige gevallen kun je niet alle risico's uitsluiten door collectieve beschermingssystemen in te voeren, waarbij beschermende kleding een oplossing kan zijn en/of wettelijk verplicht is.

Er zijn veel beschermende doeksoorten die bescherming bieden tegen bijvoorbeeld hitte, vlammen, vlambogen, vloeibaar ijzer, enz. Om te bepalen welke beschermende kleding je nodig hebt, raden wij je aan om een HSE-risicobeoordeling uit te voeren en te kijken naar je eisen voor beschermende kleding.

Definitie en doel van een risicobeoordeling

Je bedrijf is verplicht om de veiligheid en gezondheid van werknemers in alle werkomstandigheden te waarborgen. Door een risicobeoordeling uit te voeren, kan de werkgever hiervoor effectieve maatregelen nemen. Een risicobeoordeling is een systematisch onderzoek naar alle aspecten van de uitgevoerde werkzaamheden om na te gaan wat letsel of schade kan veroorzaken, of de gevaren kunnen worden geëlimineerd en, zo niet, welke preventieve of beschermende maatregelen kunnen worden genomen om de risico's te beheersen. Uiteraard speelt beschermende kleding hierbij een cruciale rol.

De risicobeoordeling uitvoeren: richtlijn 89/391/EEG volgen

Een correcte HSE-risicobeoordeling is essentieel om te weten met welke risico's je werknemers dagelijks te maken hebben in hun werkomgeving. Maar hoe kun je de juiste aanpak bepalen?

Om de kwaliteit echt te waarborgen en een goede grip te krijgen op de uitkomst van een HSE-risicobeoordeling, moet je je in de eerste plaats bewust zijn van de verschillende werkomgevingen waarin je werknemers werken. Je moet bovendien een expert zijn op het gebied van veiligheid en veiligheidsvoorschriften. Tot slot is praktijkervaring met het uitvoeren van risicobeoordelingen nuttig, omdat dit je helpt om mogelijke risico's op efficiënte wijze te achterhalen en je te concentreren op de juiste details.

Wij raden je ten zeerste aan richtlijn 89/391/EEG te lezen. Deze kan een handige leidraad zijn voor risicobeoordelingen. De richtlijn helpt en adviseert veiligheidsdeskundigen die een risicobeoordeling willen uitvoeren en helpt bedrijven om hun taken te vervullen zoals vastgelegd in deze kaderrichtlijn.

De risicobeoordeling helpt je niet alleen bij het identificeren van mogelijke risico's, maar vormt ook een leidraad voor het nemen van verdere maatregelen met betrekking tot je beschermende kleding en hoe je deze kunt prioriteren.

Neem contact op met tencate protective fabrics over je behoeften op het gebied van beschermende kleding

Bij TenCate Protective Fabrics weten we op basis van jarenlange ervaring welke risico's er bestaan in werkomgevingen zoals die van jou. We zijn bovendien op de hoogte van de normen voor beschermende werkkleding waaraan je moet voldoen, waarbij we rekening houden met jouw unieke situatie. Als je volgens de richtlijn een risicobeoordeling uitvoert, kun je altijd contact met ons opnemen om je huidige situatie te bespreken. Hopelijk geeft de risicobeoordeling je de inzichten die je nodig hebt, zodat je je vervolgens kunt verdiepen in de normen voor beschermende kleding waaraan je bedrijf moet voldoen.

Ook kunnen we je in contact brengen met de juiste partijen. Vraag ons om advies: maak hier een afspraak met een van onze adviseurs voor een objectief advies op maat over je HSE-risicobeoordeling.

FR Fabrics Guide [NL]

Download de FR-Doek Gids

In deze complete en uitgebreide gids voor FR-doeksoorten ontdek je alle relevante aspecten van beschermende kleding en kom je te weten waar je prioriteit aan moet geven tijdens jouw selectieproces:

DOWNLOAD GIDS

TOPICS: Normen , Beschermende kleding