Speak with an expert

Have questions about our products? Get in touch with one of our industry experts.

Contact Us  

Speak with an expert

Have questions about our products? Get in touch with one of our industry experts.

Contact Us  
Werkkleding - 5 min read - 05 maart 2020

Aantoonbare duurzaamheid in de hele waardeketen: de ‘Fusion Green’- collectie van Fristads

Duurzaamheid is als een sneeuwbal, die meer impact en kracht krijgt naarmate hij door het productieproces rolt, vanaf de grondstof tot aan het uiteindelijke kledingstuk. Elke partner in de waardeketen heeft zijn eigen unieke rol, maar één gedeelde visie is essentieel om samen een succesvol duurzaam product te creëren. Werkkledingfabrikant Fristads heeft zijn nieuwe ‘Fusion Green'-collectie opgezet aan de hand van zo'n samenwerking. Om te bewijzen dat de hele waardeketen heeft bijgedragen aan deze duurzame collectie, werd een historische EPD® (Environmental Product Declaration) ontwikkeld. Maar wat maakt deze EPD® zo uniek? En welke rol hadden beide spelers in dit proces? We hebben een aantal experts van zowel Fristads als TenCate Protective Fabrics uitgenodigd om hun visie op deze unieke collectie te delen.

Een stap verder gaan met duurzaamheid

Een paar jaar geleden besloot Fristads zichzelf uit te dagen en een stap verder te gaan op het gebied van duurzaamheid. Het bedrijf stelde in lijn met deze missie het doel om een volledig duurzame collectie van hoogwaardige werkkleding op te zetten. Dit doel correspondeerde niet alleen met TenCate Protective Fabrics’ toewijding aan duurzaamheid, maar sloot tevens perfect aan op TenCate's ‘Tecawork® Ecogreen'-doeken, gemaakt van 100% groene vezels.

Fristads was al een lange tijd op zoek naar een objectieve duurzaamheidsindex. Karel Luttikholt, Fristads’ Sales Director in de Benelux: "Fristads maakt werkkleding al jaren duurzamer. Duurzaamheid gaat bij ons om twee dingen. Ten eerste streven we ernaar hoogwaardige werkkleding te maken. Daarnaast trachten we om gebruik te maken van de beste materialen die zo weinig mogelijke impact op het milieu hebben.”

De zoektocht naar een betere duurzaamheidsindex

Tijdens de ontwikkeling van Fristads’ eerste duurzame werkkledingcollectie werd duidelijk dat het bedrijf op zoek was naar een manier om de impact van haar kleding op het milieu te meten. Jij kunt namelijk wel zeggen dat jouw collectie duurzaam is, maar is dat ook wel echt zo? Om deze vraag te beantwoorden, ging Fristads een samenwerkingsverband aan met RISE, een onderzoeksinstituut en innovatiepartner uit Zweden. Zo kon er op internationaal niveau aan duurzaamheid worden gewerkt. Fristads wilde ervoor zorgen dat de doeken van de nieuwe collectie voldeden aan bepaalde duurzaamheidseisen. Tegelijkertijd was TenCate Protective Fabrics op zoek naar een onafhankelijke duurzaamheidsindex voor de 'Tecawork®Ecogreen’-doeken.

Als gevolg van de nauwe samenwerking tussen Fristads, RISE en TenCate Protective Fabrics werd een van 's werelds eerste EPD's voor werkkleding ontwikkeld. Een EPD® (Environmental Product Declaration) is een meting van het geaccumuleerde effect van een product op het milieu gedurende zijn levenscyclus. Deze allereerste EPD® voor kleding zet een nieuwe standaard voor de hele textielindustrie, waardoor het mogelijk wordt om de totale milieubelasting van een kledingstuk te meten.

Mathias Möller, eindgebruikersexpert bij TenCate Protective Fabrics, legt uit wat een EPD® kan betekenen voor bedrijven in de textielindustrie: "Een onafhankelijke EPD® geeft bedrijven als Fristads en TenCate Protective Fabrics meer inzicht in vragen als ‘hoe is dit product precies tot stand gekomen?’ en ‘hoe duurzaam is dit product vergeleken met andere producten op de markt?’ Bovendien kunnen eindgebruikers door middel van een EPD® controleren of een product echt zo duurzaam is als beloofd. De EPD® wordt zelfs ondersteund door een ISO-certificering (EN ISO 14025) die gericht is op het milieu.”

Duurzaamheid aantonen

Dankzij de EPD® en niet te vergeten alle partners in de waardeketen kon de ‘Fusion Green’-collectie worden gelanceerd. De EPD® toont niet alleen aan dat de nieuwe collectie van Fristads daadwerkelijk duurzaam is, maar bewijst ook dat het hele productieproces (van doek tot aan eindproduct) is doorlopen met het milieu in gedachten. 

Karel legt uit: “Het aantoonbare bewijs en de onafhankelijke meting zorgen ervoor dat onze missie meer is dan alleen een goed verhaal. Duurzaamheid wordt namelijk meetbaar. Er kan bijvoorbeeld worden aangetoond dat onze green-collectie vijf keer minder schadelijk is voor het milieu dan andere opties. Omdat onze kleding niet vaak aan vernieuwing toe is, heeft deze een zeer kleine impact op het milieu. De EPD® laat bovendien zien dat duurzaamheid, comfort en hoge kwaliteit hand in hand gaan.”

Fristads Green Fusion De nieuwe ‘Fusion Green’-collectie van Fristads, bekijk hier de volledige collectie.

Fristads streeft ernaar om nog meer groene producten te ontwikkelen en productieprocessen verder te verduurzamen.  Duurzaamheid gaat echter niet alleen om de impact op het milieu die wordt veroorzaakt door handelingen in het productieproces. Van grondstofleveranciers en industriële wasserijen tot eindgebruikers: iedereen oefent invloed uit op het milieu.

Karel legt uit waarom sterke en innovatieve samenwerkingsverbanden tussen partners in de hele waardeketen nodig zijn voor duurzame ontwikkeling: Het proces van duurzaamheid bestaat uit het steeds verder verkleinen van de impact op het milieu. We beïnvloeden dit proces zowel direct als indirect door duurzame doeksoorten zoals die van TenCate Protective Fabrics in te kopen en onze partners in de waardeketen zorgvuldig uit te kiezen. We doen dit samen.”

Mathias bevestigt: “Deze samenwerking ging niet alleen om de keuze van het doeksoort, maar om de ontwikkeling van duurzaamheid in de markt en hoe die gemeten kan worden. Fristads was net als TenCate Protective Fabrics al lange tijd op zoek naar een objectieve duurzaamheidsindex.”

Een belangrijke gedachte voor verdere ontwikkeling: "Niet kunnen meten betekent niet kunnen verbeteren”

Vertrouwen en transparantie zijn uiterst belangrijk bij samenwerkingsprojecten zoals de 'Fusion Green'-collectie. Dankzij de EPD® kunnen Fristads en TenCate Protective Fabrics deze transparantie nu gezamenlijk aanbieden aan hun klanten.

Martine Kok, Product Manager Workwear bij TenCate Protective Fabrics, benadrukt dat de EPD® meerdere voordelen biedt: “Dankzij de EPD® kunnen we bewijzen dat iets echt zo groen is als we beweren. De EPD® is echter niet alleen een bewijs dat de duurzaamheid van een product aantoont. De EPD® biedt ook een basis om te kunnen verduurzamen in de toekomst.”

Zowel Fristads als TenCate Protective Fabrics hebben duurzaamheid verankerd in de ontwikkeling van hun producten. Functionaliteit en bescherming zijn leidende voorwaarden tijdens dit proces, maar duurzaamheid is ook een essentiële voorwaarde geworden dankzij de EPD®, die concrete cijfers aanreikt om op voort te bouwen.

Martine legt uit hoe je met de EPD® eenvoudig kunt berekenen of de milieubelasting afneemt door bepaalde beslissingen. "Wij bekijken de aanhoudende duurzaamheidsontwikkeling met het oog op doeksoorten, terwijl Fristads juist nadenkt over manieren om duurzaamheid op het gebied van kleding te verbeteren. Fristads onderzoekt bijvoorbeeld of het eindproduct gemakkelijk kan worden gerecycled en of er mogelijkheden zijn om minder plastic te verwerken in de verpakking.”

Fristads Green Fusion CollectionDetails van de nieuwe ‘Fusion Green’-collectie van Fristads

Toekomstperspectief: strategische duurzaamheid

Aangezien Fristads verder kijkt dan het heden, heeft het bedrijf duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dit geldt ook voor TenCate Protective Fabrics. Het bedenken van duurzame langetermijnoplossingen is onderdeel van onze missie.

Lene Jul, Product Management Director bij Fristads, gebruikt Fristads’ portfolio op een strategische manier. Ze bouwt voort op de nieuwe ‘Fusion Green'-collectie, de EPD® en de samenwerking met TenCate Protective Fabrics. "We kunnen met trots zeggen dat we een stap verder zijn gekomen op het gebied van duurzaamheid middels onze nieuwe ‘Fusion Green'-collectie en de EPD®, een zeer effectief instrument dat de daadwerkelijke impact van een product op het milieu meet. Onze missie is om een compleet assortiment hoogwaardige werkkleding aan te bieden, met een functioneel en eigentijds ontwerp. Daarom lanceren we voortdurend nieuwe producten met een EPD®. Om een dergelijk project te kunnen realiseren, heb je de hulp nodig van leveranciers en partners met wie je goed kunt samenwerken. We wisten al snel dat TenCate Protective Fabrics deze hulp kon bieden. Goede communicatie is essentieel bij dit soort projecten.”

Samenwerking in de waardeketen die het verschil maakt

We kunnen gerust zeggen dat we een goede basis hebben gecreëerd voor verdere samenwerking en ontwikkeling van duurzame werkkleding. Dit verhaal is een mooi voorbeeld van partners in de waardeketen die hebben samengewerkt om werkkleding te garanderen die 'Made for Life' is. 

Leer van een volledige casestudy
Hoe kun je aan de hand van nauwe samenwerking binnen de waardeketen zorgen voor werkkleding die veilig, duurzaam en comfortabel is en aansluit op je bedrijfsimago? Ontdek hoe ENGIE aan de hand van een nauwe samenwerking met alle partners beschermende werkkleding heeft kunnen maken die 'Made for Life' is. Download de casestudy.

ENGIE case [NL]

Versterk je veiligheidscultuur

Leer hoe je jezelf verzekert van beschermende werkkleding die 'Made for Life' is. Download de casestudy:

LEES DE CASE STUDY

TOPICS: Werkkleding , Duurzaamheid